Skumaj 2018 | Zadania | Wzory | Matury | Arkusze
Matury | Zadania | Wzory

Skumaj, Matura Podstawowa 2019, Zadanie + Wzór = Rozwiązanie!

Jeżeli prosta nie jest równoległa do osi Oy, to ma ona równanie kierunkowe: $$y = ax + b.$$ Liczba $a$ to współczynnik kierunkowy prostej: $a = \textrm{tg} \alpha$ Współczynnik $b$ wyznacza na osi Oy punkt, w którym dana prosta ją przecina.

Ten wzór przyda się w rozwiązaniu zadań: