Skumaj 2018 | Zadania | Wzory | Matury | Arkusze
Matury | Zadania | Wzory

Skumaj, Matura Podstawowa 2019, Zadanie + Wzór = Rozwiązanie!

Pole trójkąta $ABC$ o wierzchołkach $A = ( x_A , y_A )$ , $B = ( x_B , y_B )$ , $C = ( x_C , y_C )$, jest dane wzorem:

$$P_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} | ( x_B - x_A )( y_C - y_A ) - ( y_B - y_A )( x_C - x_A )|.$$

Ten wzór przyda się w rozwiązaniu zadań: