Skumaj 2018 | Zadania | Wzory | Matury | Arkusze
Matury | Zadania | Wzory

Skumaj, Matura Podstawowa 2019, Zadanie + Wzór = Rozwiązanie!

Przekształcenia geometryczne:

  • przesunięcie o wektor $u = [ a, b ]$ przekształca punkt $ A = ( x, y )$ na punkt $ A^\prime = ( x + a, y + b )$
    symetria względem osi $Ox$ przekształca punkt $ A = ( x, y ) $ na punkt $ A^\prime = ( x, - y )0 $
  • symetria względem osi $Oy$ przekształca punkt $A = ( x, y ) $ na punkt $ A^\prime = ( - x, y )$
  • symetria względem punktu $ ( a, b ) $ przekształca punkt $ A = ( x, y ) $ na punkt $ A^\prime = ( 2a - x, 2b - y )$
  • jednokładność o środku w punkcie $ ( 0,0 )$ i skali $s \neq 0 $ przekształca punkt $A = ( x, y ) $ na punkt $ A^\prime = ( sx, sy )$

Ten wzór przyda się w rozwiązaniu zadań: