Skumaj 2018 | Zadania | Wzory | Matury | Arkusze
Matury | Zadania | Wzory

Skumaj, Matura Podstawowa 2019, Zadanie + Wzór = Rozwiązanie!


Wariacje z powtórzeniami.
Liczba sposobów, na które z $n$ różnych elementów można utworzyć ciąg, składający się z $k$ niekoniecznie różnych wyrazów, jest równa $n^k$

▸ Zadania z tym wzorem

Wariacje bez powtórzeń.
Liczba sposobów, na które z $n$ różnych elementów można utworzyć ciąg, składający się z $k$ $(1\le k\le n)$ różnych wyrazów, jest równa $$n\cdot(n-1)\cdot\ldots\cdot(n-k+1)=\frac{n!}{(n-k)!}$$

▸ Zadania z tym wzorem

Permutacje.
Liczba sposobów, na które $n\ge 1$ różnych elementów można ustawić w ciąg jest równa $n!$

▸ Zadania z tym wzorem

Kombinacje.
Liczba sposobów, na które spośród $n$ różnych elementów można wybrać $k$ $(0\le k\le n)$ elementów, jest równa $\binom{n}{k}$

▸ Zadania z tym wzorem