Skumaj 2018 | Zadania | Wzory | Matury | Arkusze
Matury | Zadania | Wzory

Skumaj, Matura Podstawowa 2019, Zadanie + Wzór = Rozwiązanie!


Dla dowolnej liczby całkowitej dodatniej $n$ oraz dla dowolnych liczb $a$, $b$ mamy: $$(a+b)^n = \binom{n}{0}a^n+\binom{n}{1}a^{n-1}b+\dots$$ $$+\binom{n}{k}a^{n-k}b^k +\dots+\binom{n}{n-1}ab^{n-1}+\binom{n}{n}b^n $$

▸ Zadania z tym wzorem