Skumaj 2018 | Zadania | Wzory | Matury | Arkusze
Matury | Zadania | Wzory

Skumaj, Matura Podstawowa 2019, Zadanie + Wzór = Rozwiązanie!

Do zadań dołączone są wzory. Kartę z tymi wzorami dostaniesz na maturze.

Matura 2018 Maj. Zadanie 4 (0 - 1)

Cena roweru po obniżce o \(15\%\) była równa \(850\) zł. Przed obniżką ten rower kosztował

A. $ 1000,00 $ zł
B. $ 977,50 $ zł
C. $ 865,00 $ zł
D. $ 850,15 $ zł
Rozwiązanie $$ c - 15\% c = 850$$ $$ 0{,}85 c = 850$$ $$ c = \frac{850}{0{,}85} = 1000$$
Odpowiedź
A. $ 1000,00 $ zł

Matura 2017 Czerwiec. Zadanie 1 (0 - 1)

Liczba \(|9-2|-|4-7|\) jest równa

A. $ 4 $
B. $ 10 $
C. $ -10 $
D. $ -4 $
Rozwiązanie Opuszczając nawiasy wartości bezwzględnej otrzymamy: $$|9-2|-|4-7|=|7|-|-3|=7-3=4$$
Odpowiedź
A. $ 4 $

Matura 2016 Sierpień. Zadanie 13 (0 - 1)

Liczba \(\frac{|3-9|}{-3}\) jest równa

A. $ 2 $
B. $ -2 $
C. $ 0 $
D. $ -4 $
Rozwiązanie $$\frac{|3-9|}{-3}=\frac{6}{-3}=-2$$
Odpowiedź
B. $ -2 $