Skumaj 2018 | Zadania | Wzory | Matury | Arkusze
Matury | Zadania | Wzory

Skumaj, Matura Podstawowa 2019, Zadanie + Wzór = Rozwiązanie!

Do zadań dołączone są wzory. Kartę z tymi wzorami dostaniesz na maturze.

Matura 2017 Sierpień. Zadanie 6 (0 - 1)

Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór wszystkich liczb \(x\) spełniających warunek: \(11\le 2x-7\le 15\).

A.
B.
C.
D.
Rozwiązanie Aby się nie zgubić w obliczeniach, to najlepiej jest tego typu nierówności rozbić na dwie części: $$11\le2x-7\le15 \\ 11\le2x-7 \quad\land\quad 2x-7\le15 \\ 18\le2x \quad\land\quad 2x\le22 \\ 9\le x \quad\land\quad x\le11 \\ x\ge9 \quad\land\quad x\le11$$ Szukamy zatem rysunku na którym zaznaczono zbiór liczb większych lub równych \(9\) i mniejszych lub równych \(11\). Taka sytuacja jest przedstawiona na ostatnim rysunku.
Odpowiedź
D.

Matura 2017 Maj. Zadanie 7 (0 - 1)

Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór wszystkich rozwiązań nierówności \(2-3x\ge 4\).

A.
B.
C.
D.
Rozwiązanie $$2-3x\ge4 \\ -3x\ge2 \quad\bigg/:(-3) \\ x\le-\frac{2}{3}$$ Pamiętaj, że dzieląc przez liczbę ujemną musimy zmienić znak nierówności. Rozwiązanie naszej nierówności zostało więc przedstawione na czwartym rysunku.
Odpowiedź
D.

Matura 2015 Maj. Zadanie 1 (0 - 1)

Wskaż rysunek na którym przedstawiono przedział, będący zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności \(-4\le x-1\le 4\).

A.
B.
C.
D.
Rozwiązanie Aby rozwiązać ten przykład wystarczy dodać \(1\) do każdej ze stron: $$-4\le x-1\le4 \\ -4+1\le x-1+1\le4+1 \\ -3\le x\le5$$ Prawidłowym graficznym przedstawieniem tej nierówności jest więc trzeci rysunek.
Odpowiedź
C.